AUTOZAPIS DO PPK

Jeśli zatrudniasz pracowników,

od 1 marca 2023 musisz pobierać składki Pracowniczych Planów Kapitałowych albo znowu wszyscy pracownicy muszą podpisać rezygnacje z PPK do 31-03-2023